Klachten procedure cliënten en hun vertegenwoordigers

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden over de zorg?

Zintri HO streeft naar goede kwaliteit van zorg en dienstververlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent, u het ergens niet mee eens bent en/of een klacht heeft. We nemen u hierin zeer serieus, ons doel is om tot de oorzaak van de klacht te kunnen komen en om tot een passende oplossing/interventie te kunnen komen. Belangrijk voor ons is ook van klachten te leren om toekomstgericht herhaling te kunnen voorkomen. In de formulier staat beschreven wat u kunt doen als u ontevreden bent of een klacht heeft.

Onze klantenprocedure

Stap 1: Praten met de begeleider of manager

Praat altijd met uw ondersteuner of degene waar u ontevredenheid over of bij is ontstaan. Vaak leidt praten tot een oplossing van het probleem. Lukt het niet om tot een oplossing te komen met de directe betrokkene(n)? Neem dan contact op met het kantoor van de organisatie, het kantoor zal uw ontevredenheid overbrengen naar de interne klachtencommissie en samen met u tot een oplossing proberen te komen. De interne klachtencommissie bestaat uit: Hoofdplanner en Operationeel medewerker. Het kantoor van Zintri HO is te bereiken via:

E: huishoudelijkezorg@zintriho.nl T: 013 203 58 73

 

Stap 2: Inschakelen klachtenfunctionaris

Is uw ontevredenheid of klacht niet naar tevredenheid opgelost door de interne klachtencommissie dan kan de klachtenfunctionaris ingeschakeld worden. Zij gaat met u in gespreken probeert de betrokken partijen weer op een goede manier in gesprek te laten komen en een oplossing te laten vinden voor het conflict. Ook kunt u hier suggesties over verbeteringen aangeven betreffende de zorg en dienstverlening. De klachtenfunctionaris is te bereiken via: 

E: s.spierings@zintriho.nl

 

Stap 3: Klacht indienen bij de gemeente, uw consulent 

Leidt stap 2 ook niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij uw gemeente, uw consulent. Uw consulent zal vertrouwelijk uw klacht in behandeling nemen en zal deze met Zintri bespreken om tot een passende oplossing te komen. De consulent brengt advies uit aan de zorgaanbieder, klager en beklaagde.

 

Vertrouwenspersoon en cliëntondersteuner:

Als u het lastig vind direct in contact te treden kunt u ervoor kiezen om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van Zintri HO. Hij behandeld niet zelf de klacht maar kan u adviseren en ondersteunen bij het bespreekbaar maken van de klacht. U kunt contact opnemen via:

E: m.vanrijthoven@zintriho.nl